Design a site like this with WordPress.com
Get started

Đọc được bài này, thấy tương đối nhiều thông tin. “Ưu nhã” và “diệt vong” quả thực tôi đã thấy ở hầu hết các tác phẩm văn học Nhật bản. Người ở đỉnh cao đương nhiên là Kawabata. Tuy Murakami là một nhà văn nhật hiện đại, được coi là khác xa truyền thống, […]

Về văn học Nhật bản
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: